FN-konventionen

Spørgsmål til diskussion:
Prøv at læse konventionen igennem og sammenhold indholdet med nogle af temaerne i udsendelserne. F.eks. det om retten til privatliv med de oplevelser, Lisbeth har haft med at bo på et botilbud.

Om at komme sig /Recovery

Spørgsmål til diskussion:
Hvordan kan også de, der har det sværest – få mulighed for at komme sig?

Socialstyrelsen om at komme sig

Litteratur om at komme sig – fra Socialstyrelsen

KUNSTEN AT FÅ HÅNDKLÆDET TILBAGE

OM PSYKIATRIBRUGERE OG ARBEJDSMARKEDET
Hvad vil det sige at bruge handicapfaglige termer på psykiatriområdet?
Man kan sige, at sidder en person i kørestol, så er en elevator og fjernelse af dørtrin
forudsætningen for, at en person i køresetol kan blive inkluderet på en arbejdsplads på 5. sal. Hvad vil noget tilsvarende sige, hvis det gælder en person, der f.eks. har været ramt af depression? Eksempelvis? Hvad vil rimelig tilpasning og kompensation sige, når vi taler om psykisk sårbare?

- Mere end almindelig hensyntagen – pjecen (www.lap.dk)

Mere end almindelig hensyntagen (rapporten)